Miljøvenligt trykkeri – Vi arbejder mod at blive klimaneutrale

BR Offset er et miljøvenligt trykkeri. Når du handler med os betaler du et miljøbidrag på 2% af dit køb, hvorved du sikrer at din tryksag er klimaneutral. 

Vi er godt på vej og alt vores papir er allerede FSC® certificeretMen det stopper ikke her. Vi har store projekter i støbeskeen som indebærer alt fra lavpraktiske løsninger med 12 slags affaldssortering i vores produktion og kontorer – til større og mere ambitiøse projekter som solcellepark, plantning af træer og investering i vindenergi.

Plantning af træer

En af vores mest praktiske løsninger i processen med at blive 100 % klimaneutrale og styrke vores miljø profil, er plantning af træer. Skov er nemlig idag det mest effektive middel vi har til at hive CO2 ud af atmosfæren.

Træerne kan ved hjælp af fotosyntese fjerne CO2 fra atmosfæren. Dermed kan vi kompensere for den CO2 som vi udleder i vores produktion.  En hektar skov (svarer til ca en fodboldbane) kan når den er i god vækst opsuge og binde mere end 10 tons CO2  om året oplyser Naturstyrelsen.

Ud over at træerne i skoven binder CO2, så er skoven samtidig med til at beskytte drikkevandet i jorden og de døde træer og grene i skovbunden giver desuden vigtige levesteder for mange insekter og svampe.

Vores vision er at etablerer en uforstyrret skov bestående af fortrinsvis bøgetræer og rødgran. Rødgran har vi valgt da den vokser relativt hurtigt og har mange blade (i form af nåle) hvilket giver en optimal absorbering af co2. Bøgetræer har ligeledes et stort bladfang og et bøgetræ bliver ofte mindst 100 år gammelt og evidensen siger at jo ældre en skov, jo bedre.

Miljøvenligt papir fra Xerox

Xerox har været vores foretrukne papir leverandør i mange år. Alle deres papirer er produceret hensynsfuldt i forhold til miljøet. Der indkøbes fra bæredygtigt drevne skove med FSC®, PEFC, eller EU Blomst akkreditering. Deres sortiment, kvalitet og engagement for miljøet passer så fint til vores egen vision.

 

Elemental chlorine free… Bruger klordioxid til at bleget papiret med.

Står valget mellem klorblegning med ECF (Elementary Chlorine Free) eller klorgasser, bør du vælge ECF-blegning, da overskud af klorgas danner uheldige klorerede organiske forbindelser.

Mærkningsordningen FSCer et internationalt samarbejde mellem miljøorganisationer, menneskerettighedsorganisationer, skovbrug og tømmerhandlere.

Missionen er at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i forbindelse med skovdrift. FSC-mærket anerkendes af grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Nepenthes.

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Mærket er ikke økologisk.

Mere om Xerox

Både Xerox udstyr og software er designet så det hjælper os med at udnytte papiret mere effektivt. 

  • Xerox kontormaskiner er konstrueret så de er yderst slidstærke og lette at reparere. De indeholder færre dele og alle dele er kontrolleret for deres indhold af kemikalier.

  • Hos Xerox overvåges det nøje hvordan leverandører genindvinder og bortskaffer affald samt at deres arbejdsmetoder er sikre, miljørigtige og overholder alle regler.

  • Xerox har desuden forpligtet sig til at føre en ansvarlig og miljøvenlig forretningspraksis. De har implementeret et værdifuldt genbrugsprogram der mindsker miljøpåvirkningen af forbrugsstoffer og giver et alternativ til at smide de tomme printerpatroner væk. 

Faktisk sikrer genbrugsprogrammet at tusinder af forbrugsstoffer bliver holdt væk fra lossepladserne. Tonerpatroner og spildtoner genbehandles, plastik og metal omdannes fra affald til energi og alle originale Xerox forbrugsstoffer indgår i genbrugsprogrammet.

Xerox har altid været pioner inden for genbrug og genanvendelse af kontorudstyr. I Danmark har vores kunder følgende muligheder for at medvirke til, at Xerox® udstyr genanvendes, eller at det bliver bortskaffet på miljøvenlig vis iht. EU ordningen, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Emballage og pakkefyld

Da vi går op i at bruge en miljøvenlig emballage har vi valgt at bruge kasser der er fremstillet af FSC-certificeret papir (pap). Det er mærket af tyske RESY der sikrer at emballagen kan genvindes.

De trykte materialer skal beskyttes godt under forsendelsen, vi gør os derfor altid umage med at finde den bedst mulige emballage til din ordre og pakker den forsvarligt, så den når hel og ubeskadiget frem.

Vi bruger dansk produceret kassefyld fremstillet af biologisk materiale.
Dette kassefyld er nyeste innovation inden for emballage. Produktet er fremstillet af økologisk majsgranulat – et restprodukt af majs. Dermed minimeres spild ved produktion, og miljøet tilgodeses.

Biofyldet bliver til skum ved hjælp af vanddamp, og der anvendes ingen kemikalier i produktionen. 
Det biologiske kassefyld er stødabsorberende og består af små masser af skum, som beskytter din vare effektivt og sikkert. Så kan skrøbelige varer nå trygt frem, ved fragt i kasser.

Kassefyldet kan bortskaffes i papiraffaldscontaineren, i skraldespanden eller på kompostbunken. Kassefyldet er et økologisk naturprodukt, som opløses når det kommer i kontakt med fugt, idet det er et nedbrydeligt materiale.

Klimakompenserede pakker

Vi sender pakker via Postnord med omtanke. Ved at betale et fast ekstra beløb ud over pakkeportoen så garanterer Postnord, at CO2-udledningen fra vores forsendelser bliver neutraliseret/klimakompenseret.

For det beløb kompenseres den dobbelte mængde af pakketransportens CO2-udledning, for at sikre, at der ikke er negativ effekt på det globale klimaregnskab. Postnord afholder alle udgifter til administration af ordningen.

I 2022 går pengene til et særligt projekt i Hals Mose hvor der samarbejdes med Den Danske Naturfond om at genoprette den tidligere højmose. Vandstanden hæves til det naturlige niveau hvorved udledningen af drivhusgasser reduceres. Projektet forventes at give en klimagevinst på ca. 1.750 tons CO₂-ækv. pr. år.

Den store mængde CO₂ bliver bundet i jorden så snart projektet er fysisk gennemført. Genoprettelsen giver desuden vilde dyr og planter flere levesteder, hvilket bla. kommer til at gavne bestanden af traner, natugler og kongeørne.

Udelukkende LED lys

Ved flytning i 2020 valgte vi at forny al belysning i virksomheden. Dette har både givet os en økonomisk besparelse, bedre belysning for vore medarbejdere samt en stor besparelse på CO2 udledningen.

Vi vil fortsat være opmærksom på strømforbruget og gøre de nødvendige tiltag for fortsat at mindske det overalt hvor det er muligt.

En LED pære eller lysstofrør skal ikke skiftes så tit – faktisk  har de en levetid på mellem 30.000 og 50.000 timer så der er langt mindre vedligehold ved denne løsning.

Derudover er energieffektiviteten ca. 8 gange så effektiv som ved brug af traditionelle glødepærer. 

Under produktionen af LED pærer benyttes der ingen skadelige stoffer og de indeholder ingen kviksølv, dette er også med til at gøre LED lys meget bedre for miljøet end tilsvarende lyskilder. 

Det lave strømforbrug nedsætter desuden C02 udledningen. Som eksempel kan man ved skift fra halogen til en 3W LED spot spare miljøet for 2 tons C02 i pærens levetid.

Fremtidige projekter

Vi ønsker løbende at arbejde med at reducere vores virksomheds miljøpåvirkning.

Vi har yderligere projekter i støbeskeen med fokus på bla.
solcellepark eller solceller på tag på nye lokaler samt en investering i vindmøller.

Note:
Affaldssortering.