miljøvenligt trykkeri – Vores CSR og Miljø-politik

Alt vores papir er er enten certificeret FSC®, PEFC™ og/eller mærket med EU Blomsten.
Det er det fordi vi hos BR Offset går op i miljøet og er et trykkeri, som går ind for bæredygtighed.
For at opnå den bedst mulige trykkvalitet bruger vi udelukkende nøje udvalgte papirtyper. Det er et krav fra os ved udvælgelsen, at fabrikanten lever op til mindst ét af førnævnte standarder, samt er certificerede herunder. Det er bl.a. Xerox, som er en af de fabrikanter, vi benytter mest papir fra.
Vores primære leverandør af papir har desuden skrevet under på Global Compact.

FSC certificering
PEFC certificering
EU Ecolabel
Vi støttter Miljøvenlig pakning

Blomsten miljømærke

Blomsten er det europæiske miljømærke. Det blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten. Blomsten anvendes i hele Europa.For at opnå Blomsten skal et produkt vurderes ud fra særlige miljøhensyn, som f.eks. energiomkostninger ved produktion, miljøbelastning ved brug og anvendelsen af kemikalier.Mærket blev lanceret i 1992 af EU-Kommissionen. Blomsten anvendes i hele Europa.

Kriterierne fastsættes i Den europæiske Miljømærkekomité, der består af repræsentanter fra EU’s medlemslande.Blomsten administreres i Danmark af Miljømærkning Danmark, der er en selvstændig del af Dansk Standard. Miljømærkning Danmark kontrollerer, om virksomhederne overholder de gældende kriterier.

Blomsten gør det nemt at handle mere miljøvenligt. Når du køber en miljømærket vare, har du nemlig garanti for:
· At produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
· At kvalitet og funktion er mindst lige så god som for andre produkter
· At der er taget hensyn til din sundhed
 
 


PEFC-mærket

er et internationalt bæredygtighedsmærke til træ, træprodukter og papir.Mærket garanterer, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der både er taget hensyn til miljø, biodiversitet og skovbrugernes socioøkonomiske forhold.PEFC er en forkortelse af Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. PEFC fastsætter kriterierne i dialog med interessenter, f.eks. skovejere, virksomheder og miljøorganisationer.
Certificeringsfirmaer foretager minimum en årlig kontrol af skovejere og virksomheder.Det danske PEFC certificeringssystem er ejet og udviklet af PEFC Danmark, som er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk forening.

 
 


FSC-mærket

Foreningen skriver blandt andet på sin hjemmeside:
· At den danske PEFC-ordning har til formål at fremme en bæredygtig drift af danske skove.
· At det skal være muligt at følge de certificerede produkter gennem hele forarbejdningskæden – fra skoven til forbrugeren.

Mærkningsordningen FSCer et internationalt samarbejde mellem miljøorganisationer, menneskerettighedsorganisationer, skovbrug og tømmerhandlere. Missionen er at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i forbindelse med skovdrift. FSC-mærket anerkendes af grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Nepenthes.

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.Mærket er ikke økologisk.

 
 


Global Compact

Vores papirleverandør har skrevet under på Global Compact.
Global Compact er stiftet i 1999 af FN og består af ti principper, der er delt op i fire hovedgrupper.
Vores leverandør fokuserer primært på de 4 sidste principper som er:
– Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
– At tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
– At opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
– Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.